Tag: het-sociaal

Asscher blij met steun FNV

Minister Asscher van Sociale Zaken noemde het maandagavond laat “positief dat de FNV achter de handtekening onder het sociaal akkoord blijft staan”. “Overleg over de uitwerking ervan is altijd nuttig”, voegde hij eraan toe. “Maar nu voortvarend uitvoeren!”Maandagavond bleek dat de FNV, net als het CNV, met tegenzin akkoord ging met de wijzigigingen in het sociaal akkoord.

Credit – 

Asscher blij met steun FNV

FNV morrend akkoord met wijziging

De FNV blijft meewerken aan de uitvoering van het sociaal akkoord, ondanks de “onfatsoenlijke” handelwijze van het kabinet. Voorzitter Ton Heerts zegt niet tevreden te zijn met de manier waarop het kabinet eenzijdig aanpassingen heeft gedaan aan het sociaal akkoord. Toch acht hij het “gros van het sociaal akkoord in het belang van Nederland”. Snel om de tafel De vakcentrale wil wel snel met het kabinet om de tafel om duidelijk te maken dat het niet opnieuw verrast wil worden door eenzijdige aanpassingen. Heerts: “Wat is nog de waarde van een afspraak?.” Het ledenparlement kwam vanavond bijeen om te spreken over het begrotingsakkoord dat het kabinet vrijdag sloot met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De FNV’ers keken vooral naar wat de gevolgen daarvan zijn voor het in het voorjaar gesloten sociaal akkoord. In het begrotingsakkoord is onder meer afgesproken dat werklozen na zes in plaats van na twaalf maanden moeten solliciteren op banen onder hun niveau. Dat geldt al vanaf 2015 in plaats van per 2016. Verder gaat de aanpassing van het ontslagrecht een half jaar eerder in. Geen bezwaar CNV Eerder werd al bekend dat vakcentrale CNV geen bezwaar maakt tegen de aanpassingen in het sociaal akkoord. Ook de vakcentrale MHP voor middelbaar en hoger personeel kon zich vinden in het akkoord dat het kabinet sloot met de drie oppositiepartijen.

Read this article: 

FNV morrend akkoord met wijziging

Bonden beraden zich over akkoord

Het ledenparlement van de vakcentrale FNV komt maandag bijeen voor extra overleg. De vakcentrale wil de situatie rond het sociaal akkoord bespreken, nu het kabinet een principeakkoord lijkt te hebben bereikt met de oppositie.Bij vakcentrale CNV komt het bestuur maandag bijeen om zich te beraden over het akkoord. Voorzitter Smit is voorzichtig positief. “Het lijkt erop dat het land nu wel bestuurd kan worden met een gedragen begroting.”FNV-voorzitter Ton Heerts zei eerder op de dag dat afspraken uit het sociaal akkoord niet moeten worden veranderd. “Het sociaal akkoord zorgt voor de broodnodige stabiliteit in dit land. Laten we aan de slag gaan voor gewoon goed werk met het sociaal akkoord als fundament”, zei Heerts.Toch keurt hij niet direct af als er afspraken uit het sociaal akkoord worden veranderd. Heerts: “Mocht het sociaal akkoord worden aangetast, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Dat betekent dat wij teruggaan naar onze achterban en de mogelijke wijzigingen aan het sociaal akkoord uitvoerig met elkaar zullen bespreken.”

Visit link:

Bonden beraden zich over akkoord