Tag: anp

FNV: 6 miljard onacceptabel

FNV-voorzitter Heerts blijft tegen de 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Dat heeft hij gezegd nadat hij en werkgeversvoorman Wientjes door minister Asscher waren bijgepraat over het overleg tussen coalitie en oppositie over de begroting. In het pakket aan maatregelen houden de partijen vast aan de 6 miljard.Heerts noemt dat onacceptabel; de FNV zal daar ook actie tegen voeren. Maandag komt het ledenparlement van de FNV bijeen.Wientjes wilde weinig meer kwijt dan dat hij nog eens zijn visie heeft gegeven. Hij vindt het het allerbelangrijkste dat er een goed akkoord komt, dat wordt uitgevoerd.

Visit site:

FNV: 6 miljard onacceptabel

Stakingen kleinmetaal ten einde

Werkgevers en werknemers in de kleinmetaal hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Na weken van estafettestakingen zijn nieuwe acties daardoor van de baan. Werknemers in de grootmetaal staken wel door.De onderhandelingen over een nieuwe cao lagen sinds juni stil. Vanmiddag werd er voor het eerst weer gepraat, en dat leidde meteen tot een akkoord.1,5 procent loonsverhogingAfgesproken is dat voor dit jaar er geen extra salarisverhoging komt. Volgend jaar komt er 1,5 procent aan salaris bij. Ook hebben de werkgevers beloofd 2 procent meer premies, zoals pensioenpremie, te gaan betalen. Volgens de bonden komt dit feitelijk neer op een inkomensverbetering van 3,5 procent.De bonden leggen het akkoord maandag aan hun leden voor. Het akkoord geldt voor ongeveer 325.000 werknemers in de metaalsector.GrootmetaalBij de grootmetaal zit er nog geen schot in de onderhandelingen. De bonden dreigen met grotere acties als er niet snel een akkoord komt.

Taken from:  

Stakingen kleinmetaal ten einde

Knot: tekort lager dan IMF denkt

Het Nederlandse begrotingstekort komt in 2015 vrijwel zeker lager uit dan het Internationaal Monetair Fonds voorspelt. Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank.Volgens een raming van het IMF komt het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren boven de Europese norm van 3 procent uit. Voor 2015 wordt een tekort verwacht van 4,8 procent. Het IMF is met de berekeningen somberder dan het Centraal Planbureau.”Het IMF baseert zich op oude ramingen en doet andere aannames dan het CPB”, zei Knot voorafgaand aan de jaarvergadering van het IMF in Washington.Hij wijst erop dat het IMF de bezuinigingen uit het pakket van 6 miljard euro als eenmalige maatregelen ziet en niet laat doorwerken in de begroting van 2015. “Dat lijkt me niet reëel”, aldus Knot. “Ik ga ervan uit dat het grotendeels om structurele maatregelen zal gaan.”

Continue at source:  

Knot: tekort lager dan IMF denkt

Minister: snel oplossing Rusland

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken hoopt op een snelle oplossing met Rusland over de zaak-Borodin. De Russische autoriteiten hebben vandaag het Nederlandse feitenrelaas ontvangen over de arrestatie en het vastzetten van de Russische diplomaat Borodin door Haagse politieagenten.Timmermans heeft deze week al zijn excuus aangeboden vanwege de schending van het Verdrag van Wenen, dat bepaalt dat diplomaten onschendbaar zijn. Borodin werd zaterdag gearresteerd nadat zijn buren hadden geklaagd over de manier waarop hij zijn kinderen behandelde.’Snel achter ons laten’ De minister van Buitenlandse Zaken erkent dat er veel verschil zit tussen het Nederlandse en Russische feitenrelaas. “Ik hoop dat we de zaak snel achter ons kunnen laten.” Hij wil niet ingaan op de vraag of de zaak-Borodin de relatie tussen Nederland en Rusland heeft beschadigd. “Dit is niet iets wat je graag tussen landen meemaakt”, vindt de minister. “Soms doen zich tussen landen problemen voor en dan is het mijn taak om het zo snel mogelijk op te lossen.”

Source:  

Minister: snel oplossing Rusland

Van der Laan heeft prostaatkanker

Bij burgemeester Van der Laan (58) van Amsterdam is onlangs prostaatkanker geconstateerd. De komende maanden wordt hij hiervoor behandeld.Van der Laan heeft de gemeenteraad over zijn ziekte geïnformeerd. Hij kan zo nu en dan niet aanwezig zijn op afspraken vanwege de behandeling, maar naar verwachting wordt hij niet belemmerd in het dagelijks functioneren.Van der Laan wordt behandeld in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Omwille van de privacy doet de burgemeester verder geen mededelingen.

Visit site:  

Van der Laan heeft prostaatkanker

Kleinmetaal praat weer over CAO

Vakbonden en werkgeversorganisaties gaan vanmiddag weer met elkaar in gesprek over de cao voor de kleinmetaal. Sinds juni liggen de onderhandelingen stil.”De werkgevers in de kleinmetaal hebben in tegenstelling tot de grootmetaal aangegeven dat zij bereid zijn om op onze eisen in te gaan voor waardering en een normale loonsverhoging,” aldus FNV-onderhandelaar Jacqie van Stigt.BelangrijkDe werkgevers, verenigd in de Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT), zijn blij dat beide partijen weer om de tafel gaan. “Juist nu het slecht gaat in de sector, is het ongelooflijk belangrijk om eruit te komen,” aldus de woordvoerder. Volgens hem wordt er “over en weer open met elkaar gesproken in een hele serieuze poging om eruit te komen.”In de grootmetaal is er nog geen opening tussen werkgevers en werknemers. Volgens de FNV houden de werkgevers daar vast aan een nullijn voor twaalf maanden en minder zeggenschap voor werknemers over hun werktijden. De bond dreigt met het “compleet stilleggen van meer bedrijven” wanneer de werkgevers in de grootmetaal hun standpunten niet willen bijstellen.EstafettestakingenSinds 20 september voeren de bonden acties in de metaalsector en houden ze estafettestakingen nadat de cao-onderhandelingen in juni vastliepen. De bonden eisen onder meer een ‘normale’ loonsverhoging en de mogelijkheid om te kiezen voor een vierdaagse werkweek.Vandaag staakten volgens de FNV zo’n 500 werknemers van DAF Trucks in Eindhoven en kwamen zo’n 600 stakende installateurs en liftmonteurs bijeen in Bunnik.In de grootmetaal werken zo’n 150.000 mensen. De kleinmetaalsector biedt werk aan 325.000 mensen.

View this article: 

Kleinmetaal praat weer over CAO

Q-koortspatienten eisen vergoeding

Ongeveer 300 Q-koortspatiënten eisen van 100 geitenboeren een schadevergoeding. Ze zeggen dat ze in 2009 ziek zijn geworden door geïnfecteerde geiten op de bedrijven.De advocaten van de patienten hebben de geitenhouders een brief gestuurd die vandaag in de bus valt. Ze willen met de verzekeraars van de boeren praten over een vergoeding. Als de gesprekken te weinig opleveren of mislukken, dreigen de patiënten met een gang naar de rechter.VerdelenDe patienten stellen de gezamenlijke geitenhouders aansprakelijk omdat een rechtstreeks verband tussen een ziektegeval en een besmette geitenhouderij moeilijk is vast te stellen. Ze willen dat de boeren de totale schade onderling verdelen.”De hoogte van de claim is nog niet duidelijk”, zegt advocaat Sindram. De schade verschilt enorm van patient tot patient. Sommigen zijn hun baan kwijtgeraakt. We zijn nog bezig met inventariseren.”Zeker 4000 mensen raakten in 2009 besmet met de infectieziekte die bij schapen en geiten voorkomt. Veel Q-koortspatiënten kampen al jaren met chronische klachten. 25 mensen overleden als gevolg van de ziekte.

Continue reading:

Q-koortspatienten eisen vergoeding

Andere naam zedenzaak na ophef

Het Openbaar Ministerie heeft de zedenzaak ‘Ellikom’ omgedoopt tot ‘Saturnus’. De beslissing is genomen nadat de Belgische plaats Ellikom bezwaar had gemaakt.Deze week werd bekend dat een man uit Cuijk ervan wordt verdacht dat hij ongeveer 300 meisjes via internet heeft verleid tot seksuele handelingen voor de webcam. Elf meisjes zou hij fysiek hebben misbruikt.De zaak ‘Ellikom’ werd volgens het OM per toeval vernoemd naar de gelijknamige Belgische plaats en is er geen enkele connectie tussen Ellikom en het Nederlandse onderzoek.Willekeurige naam”In Nederland is het gebruikelijk dat aan de grotere strafrechtelijke onderzoeken een naam wordt gegeven die geen relatie heeft met de inhoud van het onderzoek. De afgelopen periode hebben onderzoeken de naam gekregen van een Belgische plaats”, schrijft het OM in een persbericht.Op verzoek van de burgemeester van Ellikom is inmiddels besloten om de naam van het zedenonderzoek te veranderen. Het onderzoek heeft de naam ‘Saturnus’ gekregen.

Link – 

Andere naam zedenzaak na ophef