Category: Advocaat

Verborgen Gebreken bij aankoop Woning

 

Verborgen Gebreken bij aankoop woningĀ 

De aankoop van een huis is een hele procedure die wel eens wat tijd in beslag kan nemen. Wanneer de aankoop dan volledig in orde is, verborgen-gebrek-woningkan het zijn dat er zich nog enkele gebreken voordoen aan je woning. Het gekochte huis kan namelijk een aantal gebreken vertonen. Denk hierbij aan barsten of scheuren in de muren, houtworm, boktor, krakende vloeren, vochtplekken of zelfs schade door vocht.

Wanneer er zulke gebreken vastgesteld worden rijst al snel de vraag of de verkoper van de woning nu al dan niet verantwoordelijk is voor deze gebreken. Om op deze vraag een antwoord te kunnen bieden wordt er nagegaan of het gaat om een zichtbaar gebrek of om een verborgen gebrek. </i>

Verborgen gebreken: wat houdt het nu juist in?

Zichtbare gebreken zijn gebreken die door een attente koper konden worden opgemerkt tijdens de bezichtiging van de woning zoals bijvoorbeeld barsten in muren of plafonds. Voor zulke gebreken kunnen de verkopers meestal niet aansprakelijk gesteld worden. De reden hiervoor is dat deze merkbare gebreken reeds een invloed kunnen uitoefenen op de aankoopprijs. Deze zullen resulteren in een lagere vraagprijs.

Verborgen gebreken zijn dan gebreken die pas na de aankoop van de woning aan het licht komen. Hier kan de verkoper van het pand wel degelijk aansprakelijk voor gesteld worden. Het zou kunnen dat de verkoper de kosten, die de koper moet doen om de geleden schade te verhelpen, moet vergoeden. Dit is echter afhankelijk van heel wat verschillende factoren en regels zoals de vastgelegde bepalingen in zowel het koopcontract als in het Burgerlijk Wetboek.

Er wordt altijd eerst gekeken naar de algemene wettelijke regels alvorens belangrijke afwijkingen op grond van (standaard)koopovereenkomsten behandeld zullen worden.

Feitelijke gebreken versus juridische gebreken

Bij deze verborgen gebreken gaat het om ‘feitelijke’ gebreken aan het verkochte goed en niet om juridische gebreken. Het gaat om juridische gebreken wanneer er juridische restricties op het verkochte goed rusten. Dat kan gaan over een huurrecht, een beslag of een erfdienstbaarheid bijvoorbeeld. Bij deze juridische gebreken stelt de wet dat de verkoper goederen/zaken dient te leveren aan zijn koper(s) die volledig vrij zijn van juridische gebreken.

Gebreken bij de aankoop van een woning.

Bij de aankoop van een woning mag de koper verlangen dat deze voldoet aan de redelijke verwachtingen die de koper ongetwijfeld heeft vooropgesteld voor zichzelf. Deze wilt natuurlijk geen dak dat lekt of een grond die sterk vervuild is.

Dat spreekt voor zich en lijkt maar al te evident. Maar wat dien je nu te doen wanneer die woning niet aan die verwachtingen blijkt te voldoen?Wel op deze website vind je alles wat je dient te weten samen met nog heel wat handige tips!